Taakbelasting 2012-2013 vrijgekomen taken


Beste collega,

De periode van het invullen van de taakbelasting is weer aangebroken. Elke les en alle taken moeten nu gekoppeld worden aan OP-leden. Tegen het einde van de week moeten alle taken verdeeld zijn en naar de personeelsdienst verstuurd worden.

Graag had ik via deze weg uw interesse in een of meerdere van deze (voorlopig) vrijkomende taken bevraagd. Indien je interesse hebt voor een of meerdere van de voorgestelde taken, geef dan zeker ook aan welke taak je hiervoor zou willen inruilen. Wijziging van de taakinvulling betekent immers niet dat er een uitbreiding van je aanstellingspercentage aan gekoppeld is. Houd hierbij zelf ook rekening met je huidige taakfiche, zodat de nieuwe taak niet voor een bijkomende piekbelasting zorgt.

Een aantal taken komen vrij omdat collega's tijdelijk een ontlasting van hun opdracht vragen of een loopbaanonderbreking nemen. Ook zijn er taken in de lijst opgenomen met het oog op vervanging van geplande uitval (dit om de continuïteit te kunnen garanderen en hierop al wat proactief in te spelen). Deze taken worden voorlopig voor 1 academiejaar overgedragen. Verder vinden jullie een inventarisatie terug van de taken die het afgelopen jaar vrijgekomen zijn, of die door curriculumhervorming ontstaan zijn.

Mag ik jullie vragen om dit in te vullen tegen uiterlijk woensdagochtend 18 april 2012? Ik weet dat het kort dag is, maar pas na deze inventarisatie kan mijn puzzelwerk met de taakbelasting beginnen.

Met vriendelijke groeten,

Anja Depoortere

Er zijn 6 vragen in deze enquête.