(2018-2019) Voorstel onderwerp bachelorproef opleiding VROEDKUNDE aan de PXL


In dit medium kan u een bachelorproefvoorstel (eindwerk) weergeven over een praktijkprobleem waarvoor u samen met een aantal studenten van de opleiding Vroedkunde van de PXL Hogeschool een antwoord zoekt.

 

Wat beogen we vanuit de opleiding omtrent een eindwerk?

Enerzijds de studenten vertrouwd maken met de noden van het werkveld, zodat ze een realistisch beeld krijgen op hoe verloskundige zorg concreet betrokken worden bij innovaties en veranderingsprocessen.

Anderzijds het project dient de studenten de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen tot volwaardige, kritische en  ondernemende vroedvrouwen die kunnen samenwerken in teamverband.

 

 

Welkom!

In het invulsjabloon kan u een bachelorproefvoorstel indienen. De doelstelling is dat er een haalbaar project weergegeven wordt, met een verloskundig relevant probleem, dat 2 à 3 studenten tussen september en mei kunnen realiseren.
Indien uw projectvraag te groot is om in 1 jaar te realiseren, dan is het  mogelijk om het project te faseren over meerdere jaren. Het is hierbij dan wel van belang om goed afgebakende deeltrajecten in uw project te omschrijven, zodat studenten een goed beeld krijgen wat de verwachtingen zijn voor het door hun te realiseren projectdeel. 

Indienen van projecten kan tot 1 juni 2018


Heeft u bijkomende vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren.


Met vriendelijke groeten,

Greet Wallyn (greet.wallyn@pxl.be), verantwoordelijk bachelorproef.

Er zijn 12 vragen in deze enquête.

Contactgegevens project-indiener

Naam en functie project-indiener
GSM- of telefoonnummer project-indiener
E-mail adres project-indiener:
Organisatie waarin u actueel bent tewerkgesteld? 

Projectgegevens

Bachelorproef (eindwerk) onderwerp / thema 

Wat is het praktijkprobleem / de praktijkvraag? 

 Geef hier in het kort weer wat het praktijkprobleem / praktijkvraag  is waar u vanuit het werkveld een antwoord op wenst te vinden.
Wie heeft met het praktijkprobleem / praktijkvraag te kampen? 

Wanneer treedt het praktijkprobleem / praktijkvraag op? 

Waarom is het een praktijkprobleem / praktijkvraag? 

Waar doet het praktijkprobleem / praktijkvraag zich voor? 

Hoe is het praktijkprobleem / praktijkvraag ontstaan? 

Op welke concrete vragen wenst u een antwoord te bekomen?