KVP-SVP-ZVP-PVP - Blok 3.4 Afstudeerstage (Deel A, B (en C))


Beste student(e),

Omdat we begaan zijn met de kwaliteit van de opleiding en deze voortdurend willen verbeteren, vragen we 5 minuten van je tijd om even terug te blikken op het blok 3.4: Afstudeerstage (Deel A, B (en C)). We vragen je om onderstaande stellingen te beoordelen. De verwerking van de gegevens gebeurt anoniem.

Wij danken je van harte voor je medewerking.

Het opleidingsteam

Er zijn 14 vragen in deze enquête.