PRM Bevraging stageplaatsten 2011


Beste stagementor

Recent heeft een student(e) van de PHL stage gelopen in uw instelling/organisatie/bedrijf. Omdat we begaan zijn met de kwaliteit van de opleiding en deze voortdurend willen verbeteren, vragen we 5 minuten van uw tijd om 12 stellingen te beoordelen op een 4-puntenschaal. 
De verwerking van de gegevens gebeurt anoniem.

Wij danken u van harte voor uw medewerking.
Het opleidingsteam.

IDENTIFICATIE

Welke afstudeerrichting volgt de student die bij u stage heeft gelopen?

Muziektechniek
Muziekmanagement

STAGEPLAATSEN

Ik was voor de start van de stage voldoende bekend met het doel van de stage.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik was voldoende op de hoogte van mijn taken en verantwoordelijkheden mbt het begeleiden van de student(e).

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik kreeg voldoende praktische richtlijnen en instructies ivm het verloop en de organisatie van de stage.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Het moment van de stage past goed binnen de organisatie van onze werkplek.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik ben tevreden over de duur van de stage.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

De stagiair(e) had voldoende kennis en inzichten om de stage succesvol uit te voeren.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

De stagiair(e) had voldoende vaardigheden om de stage succesvol uit te voeren.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

De criteria waarop de stagiair(e) beoordeeld wordt, zijn duidelijk voor mij.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

De criteria waarop de stagiair(e) beoordeeld wordt, zijn relevant voor het doel van de stage.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Het beoordelingsformulier is gebruiksvriendelijk.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik ben tevreden over de samenwerking met de begeleider van de PHL.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik zou graag opnieuw een stagiair(e) ontvangen van deze opleiding.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

OPMERKINGEN EN SUGGESTIES

Heeft u nog opmerkingen of suggesties voor de opleiding?