Inventarisatie materiële behoeften campus Healthcare


Deze raadpleging heeft als doel materiële noden van campus Healthcare in kaart te brengen om toekomstgerichte investeringen te plannen om zo de leer- en werkomgeving verder te optimaliseren.

Beste collega,

De laatste jaren hebben we al heel wat verbouwingen binnen het departement PXL-Healthcare achter de rug. Alles is ongeveer 10 jaren geleden begonnen met de lokalen verpleegkunde op de 3de en 4de verdieping blok P en de leslokalen van de opleiding ergotherapie 2de verdieping blok N. Daarna volgde de renovatie van het dak, ramen en gevel van het moederhuis samen met de bouwwerken ifv het UD-Woonlabo. Vervolgens werden nieuwe leslokalen voor vroedkunde en 'kinder'verpleegkunde gerealiseerd, de aula’s en koffieruimtes opgefrist en de achteringang gebouw N aangepakt. Het Life Support Center is ondertussen in aanbouw. Dit jaar wordt het oefenhuis ERGO (voormalige conciergewoning), de heraanleg van het binnengebied van onze campus evenals een verfraaiing van de koepel nog gerealiseerd. 

Toch ervaar ik nog noden zoals extra bureelruimte, extra leslokalen, extra auditorium. Het is een feit dat we niet al onze dromen zullen kunnen realiseren. Enerzijds omwille van gelimiteerde financiële mogelijkheden, anderzijds is de beschikbare ruimte niet oneindig. Ondanks dit gegeven moeten en mogen we gelukkig dromen om de ideale leer- en werkomgeving zo dicht mogelijk te benaderen. Mogelijks kunnen kleine tot middelgrote ingrepen een oplossing bieden voor knelpunten die we ervaren.

Mag ik u vragen om even deze korte peiling  te doorlopen en zo bij te dragen om onze campus verder af te stemmen op de behoeften.

Met vriendelijke groeten,

Roald

Er zijn 7 vragen in deze enquête.