bevraging doelgroepen - EBN - literatuur


Bevraging blokcoördinatoren m.b.t. doelgroepen EBN en literatuur.

Beste collega-blokcoördinatoren. Graag hadden we u gevraagd om deze vragenlijst in te vullen om een aantal aspecten in de opleiding (in navolging van onze visitatieresultaten) in kaart te brengen en als basis mee te nemen in eventuele verdere actieplannen. Deze bevraging betreft het in kaart brengen van de diverse doelgroepen in de verschillende opleidingsonderdelen, de aanwezigheid van EBN  en het gebruik van bijkomende wetenschappelijke en vak-literatuur in de verschillende opleidingsonderdelen. Graag hadden we uw gegevens ontvangen uiterlijk vrijdag 30 januari. Vervolgens zullen de resultaten verwerkt worden en besproken op de curriculumraad van woensdag 4 februari. Dank voor je medewerking. Met vriendelijke groeten, Anja Depoortere, Monique Ratajczak en de leden van de curriculumraad.

Er zijn 11 vragen in deze enquête.