PRM Bevraging stage/afstudeerproject en opleiding in zijn geheel (2011)


Beste student(e)

Na enkele jaren studeren aan de PHL sta je op het punt om af te studeren. Omdat we begaan zijn met de kwaliteit van de opleiding en deze voortdurend willen verbeteren, vragen we 10 minuten van je tijd om even terug te blikken op de afgelopen jaren.
We vragen je om onderstaande stellingen te beoordelen op een 4-puntenschaal. Het eerste deel gaat over je mening over de opleiding in zijn geheel. Het tweede deel van de bevraging gaat over je mening over de stage en/of je eindproject. De verwerking van de gegevens gebeurt anoniem.

Wij danken je van harte voor je medewerking.
Het opleidingsteam.

IDENTIFICATIE

Welke afstudeerrichting heb je gevolgd?

Muzikant
Muziektechniek
Muziekmanagement

OPLEIDING

Mijn overstap van het secundair naar de opleiding is vlot verlopen.
Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

De aangeboden leerstof stelde mij in staat om de eindcompetenties van de opleiding te bereiken.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Tijdens mijn opleiding werden er buiten de stage(s) voldoende contacten met het werkveld ingebouwd.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Het opleidingsprogramma vormde een samenhangend geheel.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

In het algemeen ben ik tevreden over de wijze waarop ik tijdens de opleiding beoordeeld werd.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

In het algemeen ben ik tevreden over de deskundigheid van de lesgevers.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik ben tevreden over de begeleiding en ondersteuning die ik tijdens mijn opleiding kreeg.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik ben voldoende in aanraking gekomen met de internationale dimensie van de opleiding en het vakgebied.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik ben tevreden over de spreiding van de studielast.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik ben tevreden over de wijze waarop de studenten inspraak krijgen in de opleiding.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

De opleiding is voldoende afgestemd op de beroepsrealiteit.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord