bevraging Persoonlijke ontwikkeling blok 3.8


Beste Student,  In ons curriculum is er een opleidingsonderdeel persoonlijke ontwikkeling opgenomen. Graag bevragen we even jullie ervaringen. Deze bevraging is anoniem. We zouden het op prijs stellen als jullie jullie ervaringen m.b.t. POP en de coachingsgesprekken met ons willen delen. Mogen we vragen om deze vragenlijst in te vullen tegen uiterlijk 19 juni 2015? Met vriendelijke groeten, Anja Depoortere (Opleidingshoofd) en Monique Ratajczak (Coördinator Persoonlijke ontwikkeling).

Beste Student,  In ons curriculum is er een opleidingsonderdeel persoonlijke ontwikkeling opgenomen. Graag bevragen we even jullie ervaringen. Deze bevraging is anoniem. We zouden het op prijs stellen als jullie jullie ervaringen m.b.t. POP en de coachingsgesprekken met ons willen delen. Mogen we vragen om deze vragenlijst in te vullen tegen uiterlijk 19 juni 2015? Met vriendelijke groeten, Anja Depoortere (Opleidingshoofd) en Monique Ratajczak (Coördinator Persoonlijke ontwikkeling).

Er zijn 10 vragen in deze enquête.