Bevraging n.a.v. curriculumhervorming


Beste collega,

in het kader van de curriculumhervorming willen we u nu, na de uitleg op de algemene vergadering, nog de kans geven om, nadat alle info wat bezonken is, eventuele bijkomende opmerkingen weer te geven. Dit geeft ons de mogelijkheid om eventuele bijkomende aanvullingen of opmerkingen mee te nemen in de verdere bespreking en uitwerking.

Deze vragenlijst betreft 2 luiken:

- Eventuele opmerkingen of aanvullingen betreffende de visietekst

- Eventuele opmerkingen of aanvullingen betreffende de curriculumwijzigingen

Dank je wel voor je bijdrage!

Anja Depoortere en het team 'curriculumhervorming'.

Er zijn 6 vragen in deze enquête.