Enquête naar de privacy-attitude van leerkrachten ten opzichte van hun leerlingen


Beste,

Wij zijn twee studenten in de specifieke lerarenopleiding van de Provinciale Hogeschool Limburg.

We doen een onderzoek naar de privacy-attitude van leerkrachten ten opzicht van hun leerlingen. In de vragenlijst peilen we naar jouw attitude inzake omgang met leerlingen op verschillende fronten: adresgegevens, GSM, e-mail, Facebook.

De resultaten van deze enquête worden anoniem verwerkt. Gelieve eerlijk te antwoorden op de vragen.

Alvast bedankt om deze vragenlijst in te vullen!