Bevraging geestelijke gezondheidszorg


Wij,  Kelly Borgers en Goele Goos, studenten van het 3de jaar bachelor in de verpleegkunde in hogeschool PXL, willen in het kader van ons afstudeerproject een oproep doen tot uw engagement. We gaan via ons afstudeerproject na welke invloeden er zijn op de beeldvorming van studenten verpleegkunde in verband met de geestelijke gezondheidszorg. Ook bevragen we hoe de voorbereiding op geestelijke gezondheidszorg verloopt vanuit de school in de opleiding verpleegkunde en hoe we die voorbereiding zouden kunnen optimaliseren.  Wij willen daarom vragen om deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is volledig anoniem en alle gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden. Het invullen van de vragenlijst neemt maximaal 10 minuten in beslag. Wij hopen op je medewerking te kunnen rekenen.                                                                    Dank je wel!     Kelly Borgers en Goele Goos

Er zijn 15 vragen in deze enquête.