Evaluatie activiteiten PHL-Congress


Als deelnemer bent u het best geplaatst om de kwaliteit van deze activiteit te beoordelen.
Wij stellen uw mening sterk op prijs omdat we onze werking zo kunnen optimaliseren.

Deze enquête is anoniem en de gegevens zullen anoniem verwerkt worden.

Er zijn 13 vragen in deze enquête.