Deelname selectiegesprekken banaba Zorgmanagement 2015-2016


Beste,

U bent kandidaat  voor de vervolgopleiding bachelor in het zorgmanagement. U kan zich via dit sjabloon inschrijven om deel te nemen aan de selectiegesprekken om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Bachelor in het Zorgmanagement voor academiejaar 2015-2016. 

U kan via dit sjabloon uw gegevens invullen, om deel te kunnen nemen aan de selectiegesprekken.
Dit formulier laat toe de volgende items in te vullen:

- Persoonlijke gegevens
- Voorkeur datum selectiegesprek
- Vooropleiding
- Tewerkstellingsoverzicht
- Bijkomende relevante ervaringen
- Eigen motivatie
- Bijlagen

Let op: U kan zich tot uiterlijk 1 week voor de betreffende datum voor een van de 3 geplande selectiemomenten inschrijven (28 mei 2015, 25 juni 2015 of 10 september 2015 (optioneel) ). U krijgt een week voor het eigenlijke gesprek de juiste uurindeling van je gesprek via mail toegestuurd.

U kan, om zelf zicht te hebben op de gegevens die u indiende, na het afronden van uw document, een uitprint maken van uw door u ingevulde gegevens.

 

Persoonlijke gegevens

Naam en voornaam
Adres
Geslacht
Telefoonnummer

E-mail

Nationaliteit
Geboortedatum

Formaat: dd.mm.jjjj

Geboorteplaats

Voorkeur datum selectiegesprek

Welke van de volgende momenten kan u zich beschikbaar maken voor het selectiegesprek:
donderdag 28 mei 2015 voormiddag (8.30u-12.30u)
donderdag 28 mei 2015 namiddag (13.30u-17.30u)
donderdag 25 juni 2015 voormiddag (8.30u-12.30u)
donderdag 25 juni 2015 namiddag (13.30u-17.30u)
donderdag 10 september 2015 voormiddag (8.30-12.30u)
donderdag 10 september 2015 namiddag (13.30-17.30u)

Vooropleiding

Gegevens behaalde diploma Hoger Onderwijs:
Andere relevante opleidingen of vormingen

Tewerkstellingsoverzicht

Overzicht werkgevers
Bijkomende relevante ervaringen (vb. lid van beroepsvereniging, leidinggevende ervaring, verantwoordelijke functie, ...)

Eigen motivatie

Geef hier uw eigen motivatie weer om de opleiding Bachelor in het Zorgmanagement te volgen

Bijlagen

U kan hier eventuele bijlagen posten die u wenst in te dienen om uw dossier te vervolledigen