motiverend compilatie test


Beste onderwijsliefhebber, 

Allereerst willen we u hartelijk danken voor uw bijdrage aan ons onderzoek. Als lerarenopleider/onderzoeker zetten wij reeds enkele jaren in op de motivatie van jongeren in ons secundair onderwijs. Hiervoor beroepen we ons op de zelfdeterminatietheorie/het ABC van motivatie. Samen met leerkrachten ontwikkelden wij lesmateriaal dat inzet op de vitamines voor groei: leerlingen hun behoefte aan autonomie, verbondenheid en competentie. De resultaten waren veelbelovend. Leerlingen waren autonoom gemotiveerd o.a omdat ze de lessen zinvoller vonden. 

Daarom zetten we nu in op motiverend evalueren. Met deze vragenlijst hopen wij inzicht te krijgen in de evaluatiepraktijk op school én u daarnaast inspiratie te geven in verband met motiverend evalueren. 

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten van uw tijd vragen en gebeurt anoniem. Om conclusies te kunnen trekken voor uw school vragen wij wel een minimum aan contextinformatie. 

Na de afname bezorgen we de school een aantal bevindingen en extra inspiratie. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, neem dan zeker contact met ons op (Liesbeth.Dierckx@pxl.be en Ilse.Hornikx@pxl.be). 

Vriendelijke groeten,

Liesbeth Dierckx & Ilse Hornikx

Lerarenopleiders - onderzoekers 

PXL-Education - PXL Onderwijsinnovatie

Er zijn 44 vragen in deze enquête.