Bevraging van huisartsen over wondzorg(centrum)


Wij, studenten verpleegkunde van Hogeschool PXL, departement Healthcare, opleiding verpleegkunde, werken in het kader van de bachelorproef aan een haalbaarheidsstudie voor het opstarten van een WondExpertiseCentrum in Vlaanderen. Het doel van dit centrum is mee te zoeken naar een snellere genezing van chronische en complexe wonden, en zo mogelijk op een kosten efficiënte manier.

Het concept van een WondExpertiseCentrum wordt besproken met de stakeholders om de meeste optimale formule voor Vlaanderen te vinden. Het WondExpertiseCentrum wil dat de wondzorgspecialist aanwezig is om samen met alle actoren op zoek te gaan naar een behandelplan dat ieders eigenheid erkent om zo tot een efficiënte behandelmethode te komen. De huisarts blijft verantwoordelijk voor het stellen van de diagnose en oordeelt over de nodige onderzoeken.

Het is onze bedoeling om het WondExpertiseCentrum regionaal uit te bouwen zodat het voor iedereen binnen een straal van 30 km bereikbaar is.

Wij  bevragen de huisartsen. De resultaten worden anoniem behandeld en de resultaten blijven steeds ter beschikking van de geïnterviewde.

Wij, studenten danken u voor het invullen van deze enquête.

 

Er zijn 24 vragen in deze enquête.