X- Factor Award Ergotherapie


 

 

Tijdens de proclamatie in de eerste zittijd van academiejaar 2016-2017 zal een X-Factor Award worden uitgereikt aan één afstuderende student met een hoge X-factor.

 Elke  opleiding draagt daartoe 1 student naar voor die doorheen de opleiding blijk heeft gegeven te voldoen aan alle beentjes van de X -factor 'em(passie), ondernemend en innovatief, multi en disciplinariteit en (internationaal) samen(net)werken.

Graag willen we aan jullie vragen om een medestudent naar voor te brengen  die volgens jullie in aanmerking komt voor de X-Factor award.  De student met de meeste stemmen van de medestudenten zal voorgedragen worden.

Er zijn 5 vragen in deze enquête.