bevraging planning stageplaatsen


Beste collega's,

om in de toekomst een zo optimaal mogelijke verdeling van de stageplaatsen te maken die rekening houdt met expertise, interessegebied en bereikbaarheid, willen we jullie via deze weg vragen om jullie voorkeuren op te geven.

Geef zeker ook aan welke stageplaatsen nu reeds door u begeleid werden en welke u rekening houdend met uw uren (zie organigram op de teamsite) bij voorkeur wenst te behouden of los te laten.

We moeten jullie niet vertellen dat we er optimaal naar streven om met ieders wensen en voorkeuren rekening te houden, maar dat een 100% match vermoedelijk moeilijk realiseerbaar zal zijn. Een eerste stap hierin is inventarisatie, waarvan we hopen dat deze transparantie al veel van de planningsknelpunten zal kunnen oplossen.

We vragen je om deze vragenlijst uiterlijk tegen 22 juni 2016 in te vullen, zodat we vervolgens kunnen starten met de inplanning.

Met vriendelijke groeten,

Sylvie en Anja

 

 

 


Er zijn 7 vragen in deze enquête.