Ongewenst gedrag, ook bij leerkrachten?


Beste

Het woord pesten is ons allen welbekend. In onze schoolcultuur wordt dit meestal gelinkt met leerlingen. Toch zien we steeds vaker nieuwsitems verschijnen over ongewenst gedrag op het werk. Is dit ook binnen het onderwijs in opmars? Wat als leerkrachten het slachtoffer worden van ongewenst gedrag van hun collega’s? Uit vele getuigenissen blijkt dat dit wel degelijk het geval is.

Door middel van deze vragenlijst willen we peilen naar het ongewenst gedrag, met betrekking op de leerkrachten onderling, binnen het Limburgse secundair onderwijs.

 Hieronder maken we nog even duidelijk wat er onder ongewenst gedrag verstaan wordt


 Ongewenst gedrag

 

Ongewenst gedrag op het werk wordt wettelijk (12/11/2009) gedefinieerd als “meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige gedragingen, buiten of binnen de onderneming of instelling, die
plaats hebben gedurende een bepaalde tijd die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon bij de uitvoering van het werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. 
Binnen ongewenst gedrag maken we een onderscheid tussen pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld. Pesterijen delen we op in twee categorieën namelijk werkgerelateerde pesterijen (
pestgedrag dat een directe invloed uitoefent op de job) en persoonlijke pesterijen (hebben betrekking op het privéleven van het slachtoffer). 

 

 


Er zijn 27 vragen in deze enquête.

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.