Jongeren en hun toekomstbeeld


Deze vragenlijst peilt naar het toekomstperspectief van jongeren.

Welkom!
Deze vragenlijst peilt naar het toekomstbeeld van jongeren.
Er komen 50 stellingen aan bod over hoe de toekomst er mogelijk uitziet. Aan jou om te beslissen of je akkoord bent, of niet akkoord. Indien gewenst kan je ook wat bijkomende uitleg geven in het tekstveld.
Het invullen neemt ongeveer 10 minuten van je tijd in beslag.

Er zijn 42 vragen in deze enquête.