Bevraging stage studenten 1 ergotherapie


Beste,

Als stage-instelling/stagementor bent u een bevoorrechte partner van onze opleiding. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.

Om ook al aan de studenten van het eerste opleidingsjaar een stage-ervaring aan te bieden, willen we deze studenten één dag op stage sturen.

Jullie student 3 ergo neemt tijdens zijn stage een student van het eerste jaar gedurende één dag mee op sleeptouw zodat deze de student 3 ergo kan observeren.

De opdracht voor de student 1 ergo is het werk en de taak van de stagestudent ergotherapie in kaart te brengen aan de hand van de observatie, gespreksvoering waar mogelijk en participatie. Uiteraard staat bij het uitwerken van de opdracht het beroepsgeheim centraal.

Elke student werd reeds gescreend door de arbeidsgeneesheer.

Doordat 3de jaars studenten als coach optreden, wordt de stagementor niet, of minder belast

Er zijn 5 vragen in deze enquête.