Bevraging domotica


Het PWO-project “Leefbaar wonen” wil graag het gebruik van zorgtechnologie/domotica nagaan bij de kwetsbare thuiswonende ouderen (65+) en hoe dit wordt ervaren. Kwetsbaar wil zeggen dat er geen pathologie aanwezig is die het handelen verstoord, met andere woorden: enkel het normale verouderingsproces.

 

Wat is domotica?

Domotica is een voor zorgdoelen inzetbare woontechnologie, waardoor ouderen en mensen met functiebeperkingen langer, veiliger en comfortabeler in de eigen woning kunnen blijven wonen. Dit uiteraard met voldoende ondersteuning van naasten en zorgprofessionals. Zorgdomotica wordt onder andere ingezet  ter verhoging van de kwaliteit van de zorg en om kostenbesparing te bewerkstelligen (van Hoof en J.M. Wouters, 2012).

 

Voorbeelden van domotica

PAS systeem (personen alarmsysteem), medicatiedoos die aangeeft wanneer je medicatie moet innemen, alarm op kookfornuis, videofoon, telefoon met grote toetsen, toegangscontrole tot huis, infraroodkraan, brand of inbraakbeveiliging, temperatuursensoren, verlichting die automatisch aan gaat, …

 

Vragenlijst: gelieve deze vragenlijst samen met een betrokken oudere (bv. grootouder) schrijftelijk in te vullen. Nadien vul je elektronisch de vragenlijst in via LimeSurvey.

Informed consent

Vanuit het PWO-project “Leefbaar wonen” wordt een literatuuronderzoek gedaan omtrent zorgtechnologie en domotica bij kwetsbare ouderen  in de thuissituatie. Hiernaast willen we deze literatuurstudie staven d.m.v. een vragenlijst. Deze vragenlijst toetst het aanwezig zijn van domotica in de thuissituatie en de ervaringen hieromtrent.

 

Deze vragen dienen voorgelegd te worden aan de betrokken oudere (bv. grootouder) en daarna geregistreerd te worden in het LimeSurvey.

 

De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt en worden enkel voor dit onderzoek gebruikt. Een vertaalslag van de resultaten van deze vragenlijst wordt eveneens opgenomen in ons afstudeerproject.

 

De deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en kan op ieder moment stop gezet worden. Alle informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden. De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden in het afstudeerproject, maar er zal zorg voor gedragen worden dat dit volledig zonder mogelijke identificatie van de deelnemers gebeurt. U kunt op ieder moment het onderzoek stopzetten en de toestemming alsnog in te trekken.

Er zijn 35 vragen in deze enquête.