BEVRAGING AFNAME VAARDIGHEIDSTOETS EIGEN LESGEVER VERSUS TOETSSTATION (NIET-EIGEN LESGEVER PRAKTIJK)


Dit academiejaar (2010-2011) is er een wijziging doorgevoerd in het kader van het examineren van de vaardigheidstoets. De toetsen zijn afgenomen door de lesgevers die de praktijklessen gegeven hebben in het desbetreffende blok. Dit in tegenstelling tot vorig academiejaar (2009-2010) waar het examineren van de vaardigheidstoets gebeurde in een toetsstation.

 We vinden het belangrijk om rekening te houden met jullie visie en ervaringen om een definitief besluit te nemen over deze wijziging en daarmee de kwaliteit van ons toetssysteem te optimaliseren.

Graag hadden we dan ook onderstaande vragenlijst ingevuld terug ontvangen ten laatste op maandag 6 juni 2011.

Er zijn 11 vragen in deze enquête.

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.