Statistische ondersteuning Healthcare Research


Beste Collega,

Vanaf academiejaar 2011-2012 zal Erik Nuyts voor 10%  aangesteld worden om statistische ondersteuning te bieden voor de  (onderzoeks)projecten in ons departement.
10% is niet veel... dus we zullen goed moeten kijken hoe we deze middelen zo efficient mogelijk besteden. 

Daarnaast is er voor Verpleegkunde nog 5% voorzien voor ondersteuning van studentenprojecten waar dat nodig is. 

Via deze bevraging willen we in kaart brengen waar de noden aan statistiek zich vooral situeren. Op basis van de lijst zullen we prioriteiten stellen en bekijken hoe Erik zijn taakinhoud er zal uitzien volgend academiejaar.  

Omdat het slechts 10% betreft zouden we willen blijven motiveren om te denken aan studentenprojecten Censtat aan IBiostat UHasselt om de statistiek te realiseren. Uiteraard indien het thema en de timing het toelaat.

Verwacht u noden voor statistische ondersteuning gedurende het komende academiejaar, dan willen we u  vragen om uiterlijk tegen 10 september deze vragenlijst in te vullen.

Met vriendelijke groeten,
Erik Nuyts en Anja Depoortere

Er zijn 6 vragen in deze enquête.