SLO Bevraging afgestudeerden over opleiding en stage


Beste student(e)

Omdat we begaan zijn met de kwaliteit van de opleiding en deze voortdurend willen verbeteren, vragen we 5 minuten van je tijd om even terug te blikken je opleiding specifieke lerarenopleiding beeldende kunst.
We vragen je om onderstaande stellingen te beoordelen op een 4-puntenschaal. Het eerste deel gaat over je mening over de opleiding in zijn geheel. Het tweede deel van de bevraging gaat over je mening over de stage. De verwerking van de gegevens gebeurt anoniem.

Wij danken je van harte voor je medewerking.
Het opleidingsteam.

IDENTIFICATIE

In welk academiejaar heeft u het diploma van de specifieke lerarenopleiding behaald?

2008-09
2009-10
2010-11

OPLEIDING

De aangeboden leerstof stelde mij in staat om de eindcompetenties van de opleiding te bereiken.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Tijdens mijn opleiding werden er voldoende contacten met het werkveld ingebouwd.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Het opleidingsprogramma vormde een samenhangend geheel.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

In het algemeen ben ik tevreden over de wijze waarop ik tijdens de opleiding beoordeeld werd.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

In het algemeen ben ik tevreden over de deskundigheid van de lesgevers.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik ben tevreden over de begeleiding en ondersteuning die ik tijdens mijn opleiding kreeg.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik ben tevreden over de spreiding van de studielast.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik ben tevreden over de wijze waarop de studenten inspraak krijgen in de opleiding.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

De opleiding is voldoende afgestemd op de beroepsrealiteit.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

STAGE

Ik was vooraf voldoende op de hoogte van het doel van de stage.
Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord
Ik was voldoende op de hoogte van mijn taken en opdrachtenm.b.t. de stage.
Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord
Ik vind dat de opleiding mij goed heeft voorbereid op de stage.
Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

De criteria waarop ik beoordeeld werd tijdens de stage, zijn duidelijk.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

De criteria waarop ik beoordeeld werd, zijn relevant voor het doel van de stage.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik beschikte over voldoende kennis en inzichten om de stage succesvol uit te voeren.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik beschikte over voldoende vaardigheden om de stage succesvol uit te voeren.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik heb de stage en bijhorende opdracht(en) uit kunnen voeren binnen de daarvoor voorziene tijd.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik ben tevreden over de begeleiding van de stagementor(en) (werkveld).

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik ben tevreden over de begeleiding van de stagebegeleider(s) (PHL).

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik ben tevreden over de wijze waarop ik beoordeeld ben voor de stage.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Door de stage voel ik me goed voorbereid op het werkveld.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

OPMERKINGEN OF SUGGESTIES

Heb je nog opmerkingen of suggesties voor de opleiding?