REKI bevraging masteropleiding 2007-08 & 2008-09


Beste afgestudeerde

In het academiejaar 2007-08 of 2008-09 heb je je masterdiploma Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie behaald aan de PHL. Omdat we begaan zijn met de kwaliteit van de opleiding en deze voortdurend willen verbeteren, vragen we 5 minuten van je tijd om even terug te blikken op de masteropleiding. We vragen je om onderstaande stellingen te beoordelen op een 4-puntenschaal. De verwerking van de gegevens gebeurt anoniem.

Wij danken je van harte voor je medewerking.
Het opleidingsteam.

IDENTIFICATIE

Welke afstudeerrichting heb je gevolgd?
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij NEUROLOGISCHE aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij MUSKULOSKELETALE aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie in de GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

MASTEROPLEIDING

Mijn overstap van de bacheloropleiding naar de masteropleiding is vlot verlopen.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

De aangeboden leerstof stelde mij in staat om de eindcompetenties van de masteropleiding te bereiken.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Tijdens mijn masteropleiding werden er buiten de stage(s) voldoende contacten met het werkveld ingebouwd.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Het opleidingsprogramma van de master vormde een samenhangend geheel.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

In het algemeen ben ik tevreden over de wijze waarop ik tijdens de masteropleiding beoordeeld werd.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

In het algemeen ben ik tevreden over de deskundigheid van de lesgevers in de masteropleiding.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik ben tevreden over de begeleiding en ondersteuning die ik tijdens mijn masteropleiding kreeg.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik ben in de master voldoende in aanraking gekomen met de internationale dimensie van de opleiding en het vakgebied.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik ben tevreden over de spreiding van de studielast in de masteropleiding.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik ben tevreden over de wijze waarop studenten inspraak hebben in de masteropleiding.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

De masteropleiding is voldoende afgestemd op de beroepsrealiteit.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

OPMERKINGEN EN SUGGESTIES

Heb je nog opmerkingen of suggesties voor de opleiding?