Deelname selectiegesprekken banaba Zorgmanagement voor 2020-2021


Beste,

U bent kandidaat voor de banaba in het zorgmanagement. U kan zich via dit sjabloon inschrijven om deel te nemen aan de selectiegesprekken om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Bachelor na bachelor in het Zorgmanagement voor academiejaar 2020-2021. 

U kan via dit sjabloon uw gegevens invullen, om deel te kunnen nemen aan de selectiegesprekken.
Dit formulier laat toe de volgende items in te vullen:

- Persoonlijke gegevens
- Voorkeur datum selectiegesprek
- Vooropleiding
- Tewerkstellingsoverzicht
- Bijkomende relevante ervaringen
- Eigen motivatie
- Bijlagen

Let op: U kan zich tot uiterlijk 1 week voor de betreffende datum voor een van de 2 geplande selectiemomenten inschrijven (7 mei 2020 of 11 juni 2020). U krijgt een week voor het eigenlijke gesprek de juiste uurindeling van uw gesprek via mail toegestuurd.

U kan, om zelf zicht te hebben op de gegevens die u indiende, na het afronden van uw document, een uitprint maken van uw door u ingevulde gegevens.

 

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.

Persoonlijke gegevens

Naam en voornaam
Adres
Geslacht
Telefoonnummer

E-mail

Nationaliteit
Geboortedatum

Formaat: dd.mm.jjjj

Geboorteplaats

Voorkeur datum selectiegesprek

Welke van de volgende momenten kan u zich beschikbaar maken voor het selectiegesprek:

Vooropleiding

Gegevens behaalde diploma Hoger Onderwijs:
Andere relevante opleidingen of vormingen

Tewerkstellingsoverzicht

Overzicht werkgevers
Bijkomende relevante ervaringen (vb. lid van beroepsvereniging, leidinggevende ervaring, verantwoordelijke functie, ...)

Eigen motivatie

Geef hier uw eigen motivatie weer om de opleiding Bachelor in het Zorgmanagement te volgen

Bijlagen

U kan hier eventuele bijlagen posten die u wenst in te dienen om uw dossier te vervolledigen