SLO - kwaliteit opleidingsonderdelen kernblokken 1 en 2 - acjaar 1112


Als student aan de hogeschool ben je niet alleen onze klant, maar ook een beetje onze medewerker. Een opleiding houdt rekening met zijn studenten en dient hen te consulteren en te bevragen.

De kwaliteit van de opleiding en dus ook van je diploma is onze gedeelde zorg.
Daarom vragen we je medewerking.
 
Je moet deze vragenlijst verschillende keren invullen.
Tweemaal aan het einde van kernblok 1. Je kiest eerst 'Didactiek' en vult de enquête in. Dan begin je opnieuw en kies je voor 'Klasmanagement'.
Aan het einde van kernblok 2 doe je hetzelfde voor de resterende opleidingsonderdelen.

Er zijn 13 vragen in deze enquête.