Aanvraag deelname selectiegesprekken Bachelor in het Zorgmanagement 2012-2013 - Provinciale Hogeschool Limburg


Beste,

U bent kandidaat  voor de vervolgopleiding bachelor in het zorgmanagement. U kan zich via dit sjabloon inschrijven om deel te nemen aan de selectiegesprekken om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding Bachelor in het Zorgmanagement voro academiejaar 2012-2013. 

U kan via dit sjabloon uw gegevens invullen, om deel te kunnen nemen aan de selectiegesprekken.
Dit formulier laat toe de volgende items in te vullen:

- Persoonlijke gegevens
- Voorkeur datum selectiegesprek
- Vooropleiding
- Tewerkstellingsoverzicht
- Bijkomende relevante ervaringen
- Eigen motivatie
- Bijlagen

Let op: U kan zich tot uiterlijk 1 week voor de betreffende datum voor een van de 3 geplande selectiemomenten inschrijven (7 juni, 21 juni of 6 september (optioneel) ).

U kan, om zelf zicht te hebben op de gegevens die u indiende, na het afronden van uw document, een uitprint maken van uw door u ingevulde gegevens.

 

Persoonlijke gegevens

Naam en voornaam
Adres
Geslacht
Telefoonnummer

E-mail

Nationaliteit
Geboortedatum

Formaat: dd.mm.jjjj

Geboorteplaats

Voorkeur datum selectiegesprek

Welke van de volgende momenten kan u zich beschikbaar maken voor het selectiegesprek:
donderdag 7 juni voormiddag (8.30u-12.30u)
donderdag 7 juni namiddag (13.30u-17.30u)
donderdag 21 juni voormiddag (8.30u-12.30u)
donderdag 21 juni namiddag (13.30u-17.30u)
donderdag 6 september (optioneel) (8.30-12.30u)
donderdag 6 september (optioneel) (13.30-17.30u)

Vooropleiding

Gegevens behaalde diploma Hoger Onderwijs:
Andere relevante opleidingen of vormingen

Tewerkstellingsoverzicht

Overzicht werkgevers
Bijkomende relevante ervaringen (vb. lid van beroepsvereniging, leidinggevende ervaring, verantwoordelijke functie, ...)

Eigen motivatie

Geef hier uw eigen motivatie weer om de opleiding Bachelor in het Zorgmanagement te volgen

Bijlagen

U kan hier eventuele bijlagen posten die u wenst in te dienen om uw dossier te vervolledigen