Workshop Ecodesign OVAM


De Worshop zal plaatsvinden op donderdag 13 maart vanaf 9:00 uur.

Na een introductie in ecodesign en de EHO-kit, zal de aanweizge van OVAM ons begeleiden om aan de slag te gaan met de werkmatrix. Deze matrix geeft een overzicht van de leerinhouden in de rijen van de matrix. Het team dat zich buigt over de integratie van ecodesign in het curriculum kan de kolommen invullen met de verschillende opleidingsonderdelen uit het curriculum en de gebruikte werkvormen. Op die manier biedt de matrix inzicht in de situatie zoals ze nu is. Vervolgens wordt op zoek gegaan naar opportuniteiten om ecodesign (nog) meer te integreren.

Er zijn 2 vragen in deze enquête.