REKI bevraging stage 2e master 2011-12


Beste student(e)

Omdat we begaan zijn met de kwaliteit van de opleiding en deze voortdurend willen verbeteren, vragen we 5 minuten van je tijd om even terug te blikken op de stage(s) van het huidige academiejaar (2011-12).
We vragen je om onderstaande stellingen te beoordelen op een 4-puntenschaal. De verwerking van de gegevens gebeurt anoniem.

Wij danken je van harte voor je medewerking.
Het opleidingsteam.

STAGE

Ik was vooraf voldoende op de hoogte van het doel van de stage(s).

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik was voldoende op de hoogte van mijn taken en opdrachten tijdens mijn stage(s).

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik vind dat de opleiding mij goed heeft voorbereid op de stage(s).

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

De criteria waarop ik beoordeeld werd tijdens de stage(s), zijn duidelijk.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

De criteria waarop ik beoordeeld werd, zijn relevant voor het doel van de stage(s).

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik beschikte over voldoende kennis en inzichten om de stage(s) succesvol uit te voeren.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik beschikte over voldoende vaardigheden om de stage(s) succesvol uit te voeren.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik heb de stage(s) en bijhorende opdracht(en) uit kunnen voeren binnen de daarvoor voorziene tijd.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik heb tevreden over de begeleiding van de stagementor(en) (werkveld).

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik heb tevreden over de begeleiding van de stagebegleider(s) (PHL).

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Ik heb tevreden over de wijze waarop ik beoordeeld ben voor de stage(s).

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

Door de stage(s) voel ik me goed voorbereid op het werkveld.

Helemaal niet akkoord
Niet akkoord
Akkoord
Helemaal akkoord

OPMERKINGEN EN SUGGESTIES

Heb je nog opmerkingen of suggesties voor de opleiding?