taalbeleid in de basisschool


De overheid verwacht dat  elke basisschool een taal-/ talenbeleidsplan opstelt, ongeacht de samenstelling van de leerlingenpopulatie. Het doel van een taalbeleidsplan is dat alle kinderen de kans krijgen om hun taalvaardigheid maximaal te ontwikkelen, om vlot te functioneren in hun dagelijkse communicatie en om hun schoolse loopbaan met succes te vervullen. In deze context is een taalbeleidsplan  dan ook een zaak van éénieder op school.

Deze vragenlijst is een  spiegel voor het taalgebruik op school. De bedoeling is om sterktes en zwaktes in hun taalonderwijs  te detecteren. Aan de hand van de resultaten kan dan een strategisch taalbeleid worden uitgewerkt.

Onderzoeksdomeinen

1. Context: school- en buurtkenmerken

2. Taal binnen het pedagogisch project

3. Onthaal- en vervolgbeleid

4. Taal in de klas

5. Taal buiten de klas

6.  Extra maatregelen

7.  Professionalisering

Om de anonimiteit te waarborgen hebben we aan uw school een codenaam gegeven. Vul deze codenaam in in kleine letters. Nadien worden in totaal  34 vragen gesteld over het taalbeleid in uw school.

Er zijn 38 vragen in deze enquête.